Den nye trappe passer smukt ind i stuehuset.
  På længere sigt er det tanken, at der skal
  etableres et mødelokale på 1. sal, men indtil
  videre bruges loftet til opmagasinering.

22. august 2010      

  Der har været stor aktivitet på Kunstnergaarden i år.
  Der er blevet etableret en trappe til 1. salen i entreen, hvilket
  har gjort det muligt at få flyttet alt det, der efterhånden havde
  hobet sig op i den kommende udstillingssal op på loftet.

    
  De gamle gulvbrædder er blevet fjernet. Der er gravet ud, lagt
  isolering og støbt nyt gulv i 'Galleriet'.
  Loftet er blevet repareret og der er sat nye vinduer i nordsiden.
  Et vindue er muret til og lige nu mangler de to vinduer mod øst
  at blive muret til.
  Dette vil give mere vægplads til ophængning af billeder.
  Remmen på nordsiden er ret medtaget af vind og vejr og skal
  udskiftes på et godt stykke.
  Der er mange gamle søm i loftplankerne, som skal fjernes,
  hvorefter loftet skal slibes og males.
  Vi skal have lagt vindpap op på loftet og have det isoleret.
  Når isoleringen er på plads sættes en varmepumpe op.
  Der skal lægges ny gulvbelægning og der skal etableres strøm
  til belysning m.m.
  Endelig skal væggene grov- og finpudses så de kan blive malet.
  Alt ialt er der et stykke vej endnu før 'Galleriet' kan tages i brug.
 
       

  Selv om det gamle toilet var nok så charmerende i al sin
  enkelthed og stort set stod, sådan som Saltofte Larsen i sin
  tid havde indrettet det, så må vi trods alt konstatere, at det
  ikke egnede sig til de fremtidige behov.
  Derfor er der sket gennemgribende og tiltrængte ændringer.
  De nye toiletter skal stå klar til Kunsthåndværkerdagen 2010.