21. januar 2018      

  Disse midler gør det ikke alene, så vi søger også andre
  fondsmidler. Sidste år fik vi afslag på vores ansøgning til
  Realdania-Underværker, som støtter ildsjæleprojekter i hele
  landet, men vi er på igen i år og ansøgningsfristen udløber
  medio februar. Hvis du ikke allerede har givet os din støtte-
  tilkendegivelse på Realdanias hjemmeside, så gør det straks
  for vi skal samle mindst 200 ’likes’ for at komme i betragt-
  ning som ansøger.
  Klik på billedet her til højre. Så kommer du direkte til vores
  projekt på Realdanias Hjemmeside. Klik på 'Støt projektet'
  Derudover er vi i gang med ansøgninger til andre fonde,
  i håb om at det lykkes os, at få samlet de ca. 2,7 mio. kr.
  vores byggeprojekt er estimeret til.
  Se tegninger af projektet ved at klikke på billedet herunder.


I disse dage sidder LAG-sekretariatet og gennemgår
vores ansøgning om LAG-midler til støtte til vores
planlagte nye tilbygning, som skal rumme Kulturcaféen
og et nyt køkken. LAG midlerne er støtte fra Erhvervs-
styrelsen og EU.


 
  2017 var et godt år for Kunstnergaarden. Vi har haft flere besøgende i Saltofte Larsen Samlingen end de foregående
  år. Der har især været flere busselskaber, som har fået omvisning i samlingen. Når der kommer flere til samlingen,
  kommer der også flere til sommerudstillingerne. Men både kunstnerne og vi som arrangører kunne godt ønske os
  flere gæster til ferniseringerne, så det må vi arbejde på den kommende sommer.
  
  

  Vi havde besøg af TV2-Øst i forbindelse med åbningskoncer-
  ten til Sorø Jazzfestival i juli måned og det blev et fint ind-
  slag med Mimi Terris og hendes svenske band og interviews
  med koncertarrangør Allan Aistrup og nogle fra publikum.

  I forlængelse af Sorø Jazzfestival lagde Kunstnergaarden
  lokaler til Børnejazz, som var forbeholdt børnehaveklasser fra
  Dianalund, Munke Bjergby og Stenlille. Søskendeparret Line
  og Anders Gaardmand stod for underholdningen af poderne.

Vores musikarrangementer har haft stor søgning.
Desværre har vi måttet lukke for tilmeldingerne,
så en del ikke er kommet med. De, der kom, fik
en super oplevelse med Hanne Uldal Kvintet i
februar og kunne samtidig nyde Kit Albinussens
billeder, som var lånt ind til lejligheden.Sorø Bibliotek afholdt i samarbejde med Kunstnergaarden arrange-
mentet ’Biblo på udebane’, hvor banebrydende kvinder var i focus.
Garbi Schmidt fortalte om og læste uddrag af sin bog ’Ebba’ og
Birgitte Zacho holdt foredrag om Anna Ancher.


Sorø Kunstmuseum havde inviteret Holbergskolens 7.a til at deltage
i en kunstnerworkshop på Kunstnergaarden. Lydkunstneren Mads
Bech Paluszewski-Hau, kunstneren Helene Thuemmel fra Østrig og
kunsthistorikeren Gitte Vang Sørensen tog sig af opgaven med de
spirende kunstnere i PAIC-projektet, som er et fælleseuropæisk
EU-støttet projekt kaldet ’Creative Europe’.

Kunsthåndværkermarkedet - første søndag i september blev en stor succes. Vejret var med os og det smitter altid af på
besøgstallet. Så efter en årrække med faldende antal gæster er kurven vendt . Nu håber vi så, det fortsætter i samme
retning i 2018. Medens man gik rundt på pladsen i de mange kunsthåndværkerstande kunne man om formiddagen nyde
den musikalske underholdning af Benny Søby og om eftermiddagen spillede Østerledvogterne.Efterårsudstillingen, som er et nyt tiltag, er blevet taget
rigtig godt imod af publikum. Det er lokalt funderede kunst-
nere, som udstiller. Heriblandt også Kunstnergaardens egne
’Stenhuggere’, som fylder Kulturhuset med deres mange fan-
tastiske frembringelser.
Der er nu taget initiativ til også at oprette en malergruppe
på Kunstnergaarden, så vi glæder os til at se, hvad den kan
bidrage med til den næste Efterårsudstilling.
Hvis du har en kunstner i maven og kunne tænke dig at arbej-
de med at hugge skulpturer i sten, så kontakt ’Stenhuggerne’
eller er du mere til farver og streger, så kontakt den nye
malergruppe.


Vi har længe haft et ønske om at invitere vores sponsorer til
en sponsoraften, som tak for deres støtte. Nogle af dem har
faktisk støttet Kunstnergaarden med et fast årligt beløb helt
tilbage fra starten i 1999.
Det synes vi er rigtig flot og nu kunne vi så kvittere med en
aften med Tapas fra Henrik Slagter og Vinsmagning fra
Slagelse Vinkompagni. Samtidig fik vi lejlighed til at præsen-
tere sponsorerne for planerne med den nye tilbygning på den
nye projektor, som er anskaffet takket være fondsmidler fra
Sparekassen Sjællands Fond.Meget af ’Foreningen Kunstnergaarden’s arbejde er gået med den almindelige planlægning og afvikling af arrangementerne,
udstillinger og omvisninger i samlingen, men i særdeleshed udbygningsprojektet har optaget bestyrelsen. Det har betydet,
at vi har udsat nogle af de andre ideer, vi har arbejdet med, men vi vil i år forsøge at oprette ’Kunstnergaardens Støtter’,
som med et kontant bidrag kan støtte udviklingen på Kunstnergaarden.
Har du en god idé til, hvad Kunstnergaarden også kan bruges til, så kontakt os eller har du selv lyst til at arbejde som frivillig,
så kom og vær med. Vi har også brug for folk, som vil være med til at renovere og vedligeholde gården eller passe haven.