Huset skal isoleres grundigt, så vi kan spare
  på varmen og dermed energiregningen.
  Vi har derfor besluttet at isolere Galleriet ind-
  vendigt og beklæde med gipsplader, så kan vi
  måske senere få isoleret hulmuren.
  Der skal trækkes kabler til udstillingsbelysning,
  inden vi kan isolere loftet over udstillingsrummet.

20. februar 2011      

  Det koster rigtig mange penge at renovere et gammelt hus.
  Meget kan vi gøre selv, men der er også opgaver, som vi er
  nødt til at få autoriserede håndværkere til at udføre.
  Byggematerialer er dyre og vi skal bruge en hel del for at alt
  lever op til nutidige standarder.

  For at skaffe penge til færdiggørelsen af stuehuset
  har vi i januar/februar henvendt os til en lang række lokale
  forretninger, håndværkere og firmaer, med henblik på om
  de vil forny/forlænge deres sponsorater.
  Tidligere fik sponsorer en plade på søjlen foran indgangen,
  men som noget nyt vil sponsorerne for deres støtte få et
  visitkort på vores hjemmeside, med link til deres egen
  hjemmeside.

  I henhold til Kunstnergaardens fundats er det fondens primære
  opgave at bevare Saltofte Larsen Samlingen og sikre offentlig
  adgang til samlingen evt. mod entrébetaling.
  Bygningerne, som rummer Saltofte Larsen Samlingen er i et
  langsomt men naturligt forfald, hvilket også har indflydelse
  på værkernes tilstand.
  Mange af træskulpturerne lider under angreb af borebiller.
  Entrébetalingen alene kan ikke financiere vedligehold og evt.
  mere gennemgribende renovering af disse bygninger.
  Derfor er vi nu gået mere aktivt ind i fundraising-fasen og vi
  er så heldige, at have fået kontakt til Finn Pilgaard Beyer og
  Bent Lundberg Pedersen, som har erfaring med fundraising og
  de vil bistå os med at udfærdige ansøgninger til fonde og andre,
  som kunne tænkes at ville støtte projektet økonomisk.