19. september 2016      

  ”Hvis ikke vi skal renovere samlingen i anledning af Saltofte Larsens 100-år fødselsdag, hvornår skal vi så ?”

  Der blev sat flagallé op og vi havde inviteret Ruds Vedby Gar-
  den til at spille. Borgmester Gert Jørgensen kom forbi sam-
  men med Kulturudvalgsformand Jørgen Larsen.
  Gert Jørgensen holdt festtalen og Rune Glyholt fortalte anek-
  doter om Saltofte Larsen. Faktisk var der blandt gratulanterne
  to tidligere borgmestre. Per Hovmand fra den tidligere Diana-
  lund Kommune og Ivan Hansen fra Sorø Kommune.
  Rigtig mange gæster mødte op og fik en dejlig dag med musik
  og festlig stemning.


Så var der ikke langt fra ord til handling og vi gik i gang med at kalke og male, sætte nye wirer i mosaik-billeder-
ne, oliere skulpturerne, forny belysningen og hælde grå granitskærver ud over gulvet, så samlingen kunne tage
sig ud fra sin bedste side, når vi skulle holde åbent hus
på fødselsdagen den 16. april 2016.






 
  Det var også en god anledning til at skue fremad og finpudse visionerne for Kunstnergaarden. Vi fik i efteråret 2015 op-
  rettet ’Foreningen Kunstnergaarden’, som fremover skal varetage arrangementer og aktiviteter samt stå for tilveje-
  bringelse af økonomisk støtte fra fonde til renovering af Kunstnergaardens fysiske rammer og med udvidelser, som kan
  medvirke til at opfylde visionerne om et kulturelt mødested.
  Der er således nu oprettet et projekt i Realdanias ildsjæle-kampagne, hvor vi søger om midler til et nyt tag over
  portbygningen, så vi kan få forbedret garderobe og køkkenfaciliteterne. Når vi har fået nyt tag, så vil det være nærlig-
  gende at udnytte førstesalen til en mindre gæstekunstnerbolig, hvor udstillende kunstnere kan overnatte i forbindelse
  med udstillinger eller workshops, kurser og lignende. Derudover kan lejligheden bruges som forberedelsesrum for mu-
  sikere, foredragsholdere osv. der skal optræde på Kunstnergaarden.

  For overhovedet at komme i betragtning som ansøger
  af Ildsjæle-puljen skal man kunne mønstre mindst 200
  støttetilkendegivelser ’likes’ på hjemmesiden:
  www.Underværker.dk, hvor projektbeskrivelsen
  ’Kunstnergaarden – kulturelt mødested’ ligger
  tilgængelig blandt rigtig mange andre gode og spæn-
  dende projekter, så konkurrencen er hård, men vi er
  fortrøstningsfulde og optimistiske.
  Vi lancerede projektet i forbindelse med det årlige
  kunsthåndværkermarked den 4. september, i håb
  om at kunne få overbevist mange af de fremmødte
  gæster om nødvendigheden af at have dette sam-
  lingssted i Dianalund.
  Desværre havde vi ikke just vejrguderne med os,
  idet de af alle årets 366 dage, havde udset lige net-
  op denne dag til for alvor at åbne himlens sluser,
  som resulterede i årets værste regnvejr. Til trods
  herfor lykkedes det at tiltrække omkring 250 besøg-
  ende. Ikke nær det antal, vi havde håbet på, men
  dog tilfredsstillende – uvejret taget i betragtning.
  På få dage er det lykkedes at få over 100 ’likes’ på
  vores projekt og vi fortsætter ihærdigt med markeds-
  føringen af projektet.
  Hvis du kunne tænke dig at læse mere om eller give
  din støtte til Kunstnergaardens projekt, kan du klikke
  på billedet til højre, som linker direkte til projektet.
  Det koster ikke noget, men betyder så meget for os.

    

    
  Ud over kunsthåndværkermarket det har den forløbne sæson budt på jazz med violinisten Mads Tolling, som i marts
  lagde turen forbi med sin kvartet og hyldestkoncert i anledning af Svend Asmussens 100-års fødselsdag.
  Oscar Peterson blev hyldet da hans gamle trommeslager Alvin Queen sammen med pianisten Zier Romme og bassisten
  Ida Hvid slog sig løs i maj.
  I juli i samarbejde med Sorø Jazzfestival og Allan Aistrup bød Kunstnergaarden på sommerjazz med Sarah Elgeti Kvartet.
  Det er blevet fast kotume at musikken på Kunstnergaarden altid skal garneres med god kunst og i år var ingen undtagelse.
  Til Mads Tollings koncert fik vi Niels Gorm Christensen til at hænge værker op og til 'En aften med Oscar Peterson' udstil-
  lede Lillian Neergaard sine fantastiske malerier. Sommerjazzen fandt sted i den periode, hvor vi havde skiftende udstil-
  linger, så her kunne publikum underholde sig med Ole Marstrands morsomme figurbilleder.





Gospelsang med ’Good News’ og
i den forbindelse udstilling af den
nyetablerede kunstnerfraktion fra
koret, som kalder sig ’Good Art’.
I forbindelse med Kunstdage i
pinsen lagde vi lokaler til kunst-
gruppen ’Hashøjgruppens’ 25-års
jubilæumsudstilling.
Sommeren igennem har der væ-
ret skiftende udstillinger i Kultur-
huset. Vi var repræsenteret på
grundlovsfesten ved Borgerhuset
med plancher om Kunstnergaar-
den og med ’stenhuggere’ og de
tiltrak sig stor opmærksomhed.
Der er nu 14 udøvende ’stenhug-
gere’ tilknyttet Stenhuggerværk-
stedet, så det må da betragtes
som en succes.
Derudover har der været afviklet
adskillige rundvisninger i Saltofte
Larsen Samlingen i årets løb.