10. november 2013      

  Her i 2013 har vi fået godt gang i arrangementerne
  i Kulturhuset. Bl.a. hjulpet godt på vej af Sorø Event
  & Turistbureau, som fik os med på deres liste over
  spillesteder i forbindelse med Swinging Jazz-dage,
  som løb af stablen i juli.
  Vi var så heldige at få tildelt 'My Quartet' feat. Tom
  McEwan og det blev en ualmindelig festlig dag til
  stor fornøjelse for de ca. 125 fremmødte.
  Der blev leveret veloplagt sublim jazz krydret med
  et par af Tom McEwans finurlige indslag. Bl.a. på
  talende afrikansk tromme, hvor han fik hele salen
  til at synge 'afrikansk' samt en fantastisk munter
  version af 'Bye-Bye Blackbird'.
  Det er vores håb, at Kunstnergaardens Kulturhus
  også fremover vil kunne give tilsvarende gode
  musikoplevelser.
  Se billeder fra arrangementet ved at klikke på
  billedet til venstre.

  Ved jazz-arrangementet fik vi leveret mad fra Lasurs Cuisine.
  Det var godt, men vi må erkende at vores køkkenfaciliteter er
  langt under standard. For at sige det lige ud: De er ikke eksi-
  sterende. Vi har p.t. kun et interimistisk køkken.
  Vi er derfor i gang med at søge fonde om midler til etablering
  af et permanent anretterkøkken og garderobe i den del af port-
  bygningen, som ligger op mod Kulturhuset.
  Det største problem er bare, at taget på den bygning er i så
  ringe stand, at det skal udskiftes, før det kan betale sig at
  foretage yderligere.
  Vi agter, når vi nu alligevel skal søge fonde om penge til reno-
  vering, at inddrage 1. salen over portbygningen til kunstnerfor-
  beredelsesrum/garderobe i den ende, der ligger over det kom-
  mende køkken og indrette en lille gæstekunstnerlejlighed i den
  anden ende af bygningen, så vi fremover får mulighed for at in-
  vitere kunstnere langvejs fra til at udstille.

 


 


  Og netop udstillingerne er et af kerneområderne i Kunstnergaardens virke. Vi åbnede
  sæsonen med "Kunstdage i pinsen", hvor vi præsenterede QuilteQunstnerne.
  En sammenslutning af nordiske kunstnere, som viste deres kunnen med tekstilkunst
  i alle afskygninger. Derefter fulgte udstillinger med skiftende kunstnere gennem hele
  sommeren. Vi holdt efter sidste sæson et evalueringsmøde med de kunstnere som
  havde udstillet og fik en masse gode input, som bl.a. resulterede i, at vi i år arrange-
  rede udstillingsperioder af to til tre weekenders varighed med to kunstnere i stedet
  for en ny kunstner hver weekend.
  Besøgstallet har igen i år været svingende til udstillingerne, men vi tror og håber, at
  det skyldes, at vi endnu ikke er trængt ind i folks bevidsthed, som udflugtsmål for
  weekendturen. Vi har ellers været eksponeret godt i lokalbladene, hvilket bl.a. også
  fremgår af vores presseklip-side.
  Vi vil stadig gerne høre fra kunstnere, som kunne tænke sig at udstille i Kulturhuset,
  men har i skrivende stund ikke mange ledige perioder i 2014, men man kan komme
  på venteliste til 2015.
  Se billeder fra sommerudstillingerne ved at klikke på billedet til venstre, som i øvrigt
  viser en af Torben Lundsteds spændende skulpturer i keramik, glas, træ og metal,
  eller se en liste over hvem der hidtil har udstillet på Kunstnergaarden ved at klikke her.

  Vi afholdt det første foredrag i Kulturhuset i august. Emnet var
  Russisk kunst fra 1917-1991 og enten var emnet for uinteressant
  eller også havde vi valgt det forkerte tidstpunkt, for der dukkede
  ikke så mange tilhørere op. Måske er publikum mere indstillet
  på at gå til foredrag en vinteraften frem for en sommersøndag.
  Uanset om det er det ene eller andet som er tilfældet, så fik de
  der kom en meget informativ eftermiddag ud af det. Billederne
  var ikke så store, men illustrerede fint den russiske kunsthistorie
  i perioden. I forbindelse med foredraget om russisk kunst tog vi
  nogle af Saltofte Larsens værker ud af samlingen, som repræsen-
  terede den tid, han tilbragte ved ambassaden i Moskva og viste
  dem på en lille særudstilling.
    Traditionen tro lagde Kunstnergaarden hus og arealer til det årlige Kunsthåndværkermarked som markerer, at sæsonen
  slutter. Det blev en dag, hvor vi for første gang centrerede aktiviteterne på teltpladsen. 371 besøgende havde en skøn dag,
  trods de til tider lidt heftige regnbyger. Der var faktisk gæster, som var velforberedte på vejrets luner og absolut ikke ville
  lade sig kue af 'en smule' regn. Se billeder fra kunsthåndværkermarkedet ved at klikke på billedet herunder.

 


 
  Vi havde den store glæde i år at modtage 60.000 kr. fra Sorø Kommu-
  nes Udviklingspulje, så vi kan etablere vejbelysning helt ned til Kunstner-
  gaarden. Det betyder, at vi nu også får mulighed for at lave arrange-
  menter i Kulturhuset i de mørke vintermåneder. Det glæder vi os rigtig
  meget til. Vi satser på at belysningen er etableret allerede i november,
  men vi kommer nok først i gang med aktiviteter til næste år.