Nyhedsbrevet afrundedes sidst med et billede af
  det rå Galleri. Vi er næsten færdige med rummet.
  Det er isoleret indvendigt og beklædt med gips-
  plader og malet. Loftet er malet hvidt, hvilket
  giver rummet et fantastisk lys.
  Der er opsat udstillingsbelysning.
  Vi var faktisk nået så langt, at vi på Kunsthånd-
  værkerdagen kunne tage rummet i brug.
  Det sidste vi mangler nu, er at få lagt gulv.

8. januar 2012      

  Der er sket rigtig meget siden sidste nyhedbrev.
  Og årsskiftet er en god anledning til at gøre status over
  det forløbne år.
  Vi har i løbet af 2011 fået udført mange af de projekter, vi
  havde sat os som mål.
  Toilettet er så godt som færdigrenoveret og vi er selv godt
  tilfredse med resultatet. Det flotte klinkegulv giver virkelig
  rummet karrakter og at vi ydermere har kunnet få lagt to af
  Saltofte Larsens egne mosaiker ned i gulvet, integrerer kun
  hovedhuset yderligere med Saltofte Larsen Samlingen. 


  Derudover holdt arbejdsgruppen i november, et
  arrangement for de frivillige og fondsbestyrelsen,
  for at de kunne møde hinanden til lidt mad og
  fælles hygge og dels som tak for deres indsats.
  I den anledning diverterede Østedledvogterne
  med underholdningen.

  Rummet har allerede vist sin duelighed, ikke kun på
  Kunsthåndværkerdagen, men også i forbindelse med et
  arrangement, hvor medarbejdere fra Slagelse Kommune,
  efter en omvisning i Saltofte Larsen Samlingen blev udsat
  for diverse samarbejdsprøvelser, udtænkt af Rune og Søren.
  Efter sigende havde de en god dag på Kunstnergaarden.

Link til sponsorsiden   Som nævnt i sidste nyhedsbrev henvendte vi os til en lang
  række lokale forretninger, håndværkere og firmaer, med
  henblik på om de ville forny/forlænge deres sponsorater.
  Det er med stor tilfredshed og tak, at vi konstaterer, at de
  lokale stadig har lyst til at støtte os med store og små beløb.
  Hvis du vil se, hvem der støtter os, så klik på billedet her til
  venstre og slå et smut forbi sponsorsiden.
  Desværre er det ikke gået helt så godt med fundraising,
  som vi havde håbet. Så udsigten til at gå i gang med
  renoveringen af længerne er ikke lige inden for rækkevidde.
  Vi må nok fortsat klare os med nødtørftige reparationer.
  Men vi fortsætter fortrøstningsfuldt at søge, også trods de
  for landet varslede så økonomisk trange tider.

Se billeder fra Kunsthåndværkerdagen 2011

 
  Billedet herover beskriver ganske godt udfaldet af Kunsthåndværkerdagen 2011.
  Det startede ellers med godt vejr fra morgenstunden, men sidst på dagen drev et kraftigt regnvejr ind over pladsen
  og det fik vores gæster til at forsvinde som dug for solen.
  Besøgtallet var endog faldet i forhold til de forudgående år. Vi blev enige om, at det måtte skyldes almindelig mæthed.
  Der havde været et stort arrangement på torvet om fredagen og det var midt perioden op til valget med vælgermøder
  og en masse andre aktiviteter.
  Der var ellers rigtig mange gode og spændende tilbud fra de mange kunsthåndværkere som deltog.
  Hvis du har lyst til at se billeder fra dagen, kan du klikke på billedet og komme til diasshowet.

 
  Skelbækvej er blevet lukket ved jernbanen.
  Det betyder, at vejen til Kunstnergaarden er blevet
  en lukket vej. Vi har fået mulighed for at komme med
  ændringsforslag til vejnavnet og vi har, ikke over-
  raskende, foreslået "Kunstnergaardsvej", hvilket falder
  godt i tråd med de øvrige vejnavne i området, som
  alle er inspireret af Saltofte Larsens aktiviteter på
  Kunstnergaarden. - Malerivej, Reliefvej, Mosaikvej
  og Skulpturvej.
  Sorø Kommunes Teknik og Miljøudvalg har godkendt
  navneændringen på mødet den 6. december 2011.
  På billedet ses Kunstnergaarden fra den modsatte
  side af jernbanen

  Årsskiftet er en god anledning til at se frem. Hvad skal vi gøre det kommende år ?
  Ja, først og fremmest giver det nye Galleri os nye muligheder og udfordringer, der skal tages hånd om.
  Vi skal have fastlagt konceptet for de skiftende udstillinger og kontaktet kunstnere og lagt en udstillingsplan, men først
  og fremmest skal vi have arrangeret en åbningsudstilling, som med festivitas skal markere, at vi er nået så langt.
  Dernæst skal vi have planlagt nogle af de andre aktiviteter, som Galleriet også skal danne ramme om. - Foredrag,
  koncerter osv.
  Vi kan også overveje at stifte "Kunstnergaardens Kunstforening", hvor medlemmerne indbetaler et fast beløb hver
  måned til indkøb af kunst af de udstillende kunstnere og de indkøbte værker kunne derefter bortloddes på en årlig
  generalforsamling ?

  Men midt i alt dette, må vi selvfølgelig ikke glemme Saltofte Larsen Samlingen, som efterhånden også trænger til en
  kærlig hånd. Dels skal nogle af genstandene efterses for skader og dels skal soklerne males.
  Bygningerne kunne også sine steder bruge lidt opfriskning. Og avisudklippene kunne også trænge til at blive skiftet.

 
   

  Traditionen tro skal Kunsthåndværkerdagen også planlægges til søndag den 2. september 2012.
  Så der er nok at tage fat på. - Men som nævnt, skal vi først og fremmest have indviet Galleriet.